O autorze
Sebastian Bobrowski, Dyrektor finansowy w www.inFakt.pl - firmie oferującej obsługę księgową oraz zakładanie firmy za klienta przez internet. Ekspert ds. księgowości i podatków. Na blogu w przystępny sposób opisuje kwestie, które ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i wspiera osoby prowadzące firmy pokazując, że księgowość może być zrozumiała i można o niej pisać i mówić w prosty sposób.

Duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców - jak od 2018 r. przesyłać Jednolity Plik Kontrolny?

Od początku 2018 r. ostatnia grupa przedsiębiorców – mikroprzedsiębiorcy – zobowiązana będzie do przekazywania odpowiednim organom Jednolitego Pliku Kontrolnego (struktura JPK_VAT). Czym dokładnie jest JPK, kogo obowiązuje i jak się przygotować na jego wprowadzenie? Postaram się w kilku konkretnych punktach przybliżyć temat nadchodzących zmian.

Jednolity Plik Kontrolny – co to takiego?


Jednolity Plik Kontrolny najłatwiej jest opisać jako zbiór danych finansowych firmy. Dzięki niemu przekazujemy do odpowiednich urzędów informacje o konkretnych operacjach gospodarczych, które mają miejsce w określonych okresach roku podatkowego. Dane te przygotowuje się i wysyła przy pomocy specjalnych programów komputerowych, które posiadają ustandaryzowany schemat i układ oraz zapisywane są w formacie XML. Sprawia to, że ich przetwarzanie jest szybkie i nie zajmuje dużo czasu.

Jaki jest cel wprowadzenia JPK?


Celem wprowadzenia JPK jest z jednej strony uszczelnienie systemu podatkowego, z drugiej – ułatwienie przedsiębiorcom przekazywania danych finansowych do urzędów.
Przekazywanie danych w formie elektronicznej jest proste, szybkie i w dużej mierze zautomatyzowane. Pozwala też na prowadzenie bardziej efektywnych, a jednocześnie uproszczonych kontroli podatkowych.

A o co na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego najczęściej pytają przedsiębiorcy?Kto wysyła JPK_VAT?


W ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego mamy do czynienia z 7 różnymi strukturami. Są to: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciąg bankowy (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), faktury VAT (JPK_FA), podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencja przychodów (JPK_EWP).


Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na strukturę JPK_VAT, ponieważ to właśnie ten plik będzie jedynym obligatoryjnie wysyłanym przez przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca powinien raz w miesiącu (do 25 dnia miesiąca) generować i przekazywać plik JPK_VAT, zawierający dane za poprzedni miesiąc. Dotyczy to także firm rozliczających się kwartalnie. Plik kontrolny należy wysyłać wówczas co miesiąc, niezależnie od wybranego okresu rozliczeniowego.

Co istotne - przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie prowadzą rejestru VAT, a tym samym są zwolnieni także z generowania JPK_VAT.

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?


Warto przypomnieć, jakie są zasady klasyfikacji przedsiębiorstw. Bierzemy pod uwagę średnią roczną liczbę pracowników w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, a także obrót netto.

Mikroprzedsiębiorcą jesteśmy, jeśli zatrudniamy poniżej 10 pracowników, a nasz roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. W małym przedsiębiorstwie mamy mniej niż 50 pracowników i obrót nieprzekraczający 10 mln euro. O średnim przedsiębiorstwie mówimy, gdy mamy do 250 pracowników i obrót do 50 mln euro. Jeżeli liczba pracowników jest większa lub równa 250, a obrót jest wyższy niż 50 mln euro, mamy do czynienia z dużym przedsiębiorstwem.

Harmonogram wprowadzenia JPK


Zarówno duże, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa już od jakiegoś czasu mają obowiązek przekazywania raz w miesiącu pliku kontrolnego JPK_VAT.
Duże przedsiębiorstwa są do tego zobowiązane od 1 lipca 2016 r., natomiast małe i średnie – od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. tym obowiązkiem zostaną objęte również mikroprzedsiębiorstwa.

Jeżeli chodzi o pozostałe struktury JPK, mają być one przekazywane na żądanie organów podatkowych. Duże przedsiębiorstwa mają taki obowiązek od 1 lipca 2016 r. Pozostałe rodzaje przedsiębiorstw będą do tego zobligowane od 1 lipca 2018 r.

Jak generować i przekazywać JPK?


Pliki JPK możemy generować za pomocą programów komputerowych. Warto przygotować się zawczasu i sprawdzić, czy posiadany przez nas program do prowadzenia księgowości ma taką opcję, czy możliwe jest uzyskanie niezbędnych aktualizacji.

Musimy pamiętać, że JPK_VAT może być przekazywany tylko w formie elektronicznej (od 1 stycznia 2018 r. wszystkie rejestry VAT muszą być prowadzone w takiej formie). Pliki muszą być podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. Pojawiły się informacje, że Ministerstwo Finansów rozpatrzy możliwość potwierdzania wysyłki kwotą przychodu (na ten moment nie wiadomo czy taka opcja zostanie udostępniona).

Jeżeli chodzi o pozostałe struktury JPK, istnieje możliwość zapisania plików na informatycznych nośnikach danych i wysłania ich do urzędu pocztą. Pamiętajmy, że na chwilę obecną obowiązek przekazania na żądanie pliku JPK_PKPIR mają jedynie przedsiębiorstwa prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej. Warto też wiedzieć, że w przypadku struktury JPK_WB konieczna będzie współpraca z bankiem, który za naszą zgodą, na żądanie urzędu, wygeneruje odpowiedni plik.

Jaka jest kara za niewysłanie JPK?


Musimy pamiętać, że zarówno nieprzekazanie JPK, jak też przekazanie błędnych rozliczeń może zakończyć się dla nas sankcjami karno-skarbowymi. W przypadku niewysłania obligatoryjnego JPK_VAT musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia grzywny wynoszącej maksymalnie do 720 stawek dziennych (wysokość stawki ustalana jest indywidualnie). Jeśli nie wyślemy na żądanie innej struktury JPK, grozić nam będzie kara porządkowa w wysokości 2800 zł. Pamiętajmy równocześnie, że istnieje możliwość złożenia korekty JPK_VAT.

W razie jakichkolwiek pytań o Jednolity Plik Kontrolny, nadchodzące zmiany od 2018 r., zapraszam do komentowania.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...