O autorze
Sebastian Bobrowski, Dyrektor finansowy w www.inFakt.pl - firmie oferującej obsługę księgową oraz zakładanie firmy za klienta przez internet. Ekspert ds. księgowości i podatków. Na blogu w przystępny sposób opisuje kwestie, które ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i wspiera osoby prowadzące firmy pokazując, że księgowość może być zrozumiała i można o niej pisać i mówić w prosty sposób.

Składki ZUS przedsiębiorcy - kto nie musi płacić?

Prowadzenie firmy nieodłącznie kojarzy się z obowiązkiem opłacania składek ZUS, który dotyczy zdecydowanej większości przedsiębiorców. Są jednak takie osoby, które mimo prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą opłacać składek ZUS w całości. Co więcej, istnieje też wąska grupa przedsiębiorców, którzy nie płacą ZUS-u w ogóle.

Nowym przedsiębiorcom przysługuje „mały ZUS”

Powszechnie znana forma obniżonych składek ZUS to potocznie „mały ZUS”, zwany też ZUS-em preferencyjnym. W jego przypadku składki społeczne są obliczane od dużo niższej podstawy, niż w ramach standardowego ZUS-u przedsiębiorców (zwanego potocznie „dużym ZUS-em”). Ponadto nie płaci się składki na Fundusz Pracy. Natomiast składkę zdrowotną płaci się w standardowej wysokości.

Prawo do małego ZUS-u mają tylko nowi przedsiębiorcy, którzy dodatkowo spełniają 2 kryteria:

1. nie prowadzili działalności w ciągu ostatnich 5 lat,
2. nie współpracują z byłym pracodawcą w zakresie, który pokrywałby się z obowiązkami wykonywanymi na etacie w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.

Niższe składki ZUS-u przysługują przez okres 24 pełnych miesięcy. Jeśli pierwszy miesiąc działalności jest niepełny, to za niego także przysługuje „mały ZUS”. Nie warto więc zakładać działalności 1. dnia miesiąca, gdyż wtedy preferencyjne składki przysługują krócej. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z tego odcinka inFakt TV.„Firma na etacie” to niższy ZUS przedsiębiorcy

Wbrew pozorom jednak nowi przedsiębiorcy na „małym ZUS-ie” nie są jedyną grupą przedsiębiorców zwolnionych z części składek. Inną grupą są osoby, które jednocześnie pracują na etacie i prowadzą działalność gospodarczą. Przy czym ich zarobki z etatu muszą wynosić przynajmniej minimalne wynagrodzenie, czyli w 2014 r. 1680 zł brutto.


Gdy ten warunek jest spełniony, w związku z prowadzeniem firmy przedsiębiorca płaci tylko składkę zdrowotną, która obecnie wynosi 270,40 zł. Z tej kwoty 232,85 zł można odjąć wprost od podatku dochodowego. Co ciekawe, tę kwotę można odejmować nie tylko od podatku dochodowego wynikającego z działalności, ale także dotyczącego innych źródeł (np. etatu).

Mechanizm rozliczania składek ZUS w ramach obliczania podatku dochodowego można poznać z tego artykułu.

Firma na emeryturze może oznaczać nawet brak ZUS-u

Druga grupa przedsiębiorców z prawem do niższych składek ZUS to emeryci i renciści. Wśród nich są nawet tacy, którzy ZUS-u przedsiębiorcy nie płacą w ogóle. Można tutaj wyróżnić dwie grupy.

Składek ZUS w ogóle nie opłacają emeryci, którzy prowadzą działalność i łącznie spełniają 2 warunki:

• ich emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia (1680 zł brutto w 2014 r.),
oraz
• przychody z prowadzenia działalności nie przekraczają 50% kwoty najniższej emerytury,
lub
• emeryt lub rencista opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Natomiast emeryci i renciści, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale nie kwalifikują się do tej grupy opłacają tylko składkę zdrowotną.

Obniżony ZUS w trakcie choroby

Obniżone składki społeczne ZUS przysługują przedsiębiorcy także wtedy, gdy nie jest zdolny do pracy, czyli jest na tzw. chorobowym. Do tego niezbędne jest jednak opłacanie ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne. Obecnie kosztuje ono 55,07 zł miesięcznie w przypadku dużego ZUS-u lub 12,35 zł w przypadku małego ZUS-u.

Korzystanie z obniżonych składek społecznych ZUS-u w przypadku choroby wymaga jednak upomnienia się w ZUS-ie o swoje prawa. Procedura może nie należeć do prostych, dlatego przedsiębiorcy często korzystają pod tym względem z pomocy księgowych.

Obniżone składki społeczne ZUS za czas choroby wymagają:

1. Uzyskania od lekarza ZUS ZLA, czyli potocznego L4.
2. Obliczenia obniżonej podstawy do wyliczenia składek ZUS za każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca chorował (według liczby dni zdolności do pracy).
3. Złożenia formularza ZUS DRA na którym wpisuje się tę obniżoną podstawę oraz wynikające z niej kwoty składek społecznych do zapłaty.

Aby obliczyć obniżoną podstawę należy najpierw wyliczyć standardową podstawę dla każdego dnia w danym miesiącu, a następnie pomnożyć wynik przez liczbę dni, w których przedsiębiorca był zdolny do pracy.

Obecnie dla dużego ZUS-u standardowa podstawa do obliczenia składek społecznych wynosi 2247,60 zł, zaś dla „małego” - 504 zł. Każda składka stanowi procent od tej podstawy, np. emerytalne to 19,52%.

W trakcie choroby składkę zdrowotną płaci się jednak w pełnej wysokości.

Obniżony ZUS w trakcie macierzyńskiego

Na koniec warto także wspomnieć o obniżonym ZUS-ie przysługującym w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Kobieta (lub mężczyzna) będąca na macierzyńskim opłaca tylko składkę zdrowotną, której większą część może odejmować od podatku dochodowego.

Warto jednak pamiętać o tym, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego w żaden sposób nie wpływa na prawo do prowadzenia działalności. Można wówczas swobodnie wystawiać faktury i generować koszty.

Zupełnie inaczej jest w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, który wyklucza wykonywanie działalności gospodarczej w tym czasie.

A skoro już poruszyłem temat kosztów - chcecie poznać 5 nieoczywistych pomysłów na koszty firmowe? Obejrzyjcie jeden z odcinków inFakt TV.A jak w Waszej opinii wygląda kwestia opłacania składek ZUS? Podzielcie się opiniami w komentarzach :)
Trwa ładowanie komentarzy...